Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Kozijn Montage Friesland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kozijn Montage Friesland en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kozijn Montage Friesland hebt verstrekt. Kozijn Montage Friesland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Kozijn Montage Friesland (uw)GEGEVENS NODIG HEEFT
Kozijn Montage Friesland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Kozijn Montage Friesland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG Kozijn Montage Friesland GEGEVENS BEWAART
Kozijn Montage Friesland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Kozijn Montage Friesland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Kozijn Montage Friesland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kozijn Montage Friesland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Kozijn Montage Friesland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kozijn Montage Friesland bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kozijn Montage Friesland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ids Internet heeft hier geen invloed op. Kozijn Montage Friesland heeft Google geen toestemming gegeven om via Kozijn Montage Friesland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kozijnmontagefriesland.nl. Kozijn Montage Friesland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Kozijn Montage Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kozijn Montage Friesland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kozijn Montage Friesland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tjitze van der Land op via info@kozijnmontagefriesland.nl.

Kozijn Montage Friesland.nl is een website van Kozijn Montage Friesland.

Kozijn Montage Friesland is als volgt te bereiken:
Postadres: Ype Smidswei 3 , 9298 RZ Kollumerzwaag
Vestigingsadres: idem als postadres
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73527297h
Telefoon: 06-12 900094
E-mailadres: info@kozijnmontagefriesland.nl